Styrelse

Styrelse

Om du har frågor, tips eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Det enklaste är om du skickar e-post styrelsen@bfportarthur.se eller lägger ett meddelande i brevlådan i uppgång 5E (töms måndagar). Bf Port Arthurs styrelse består av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen

På årsstämman 2023 valdes en ny styrelse i BF Port Arthur. Styrelsen består av Gunilla Strömblad, Anders Urdén och Nina Marklund samt suppleanterna Stig Elnerud och Staffan Alsparr.

Lämna ett svar