Mäklarsidor

Mäklarsidor

Föreningen Port Arthur består av 67 lägenheter med adress Frodegatan 5 A-I och Ymergatan 6 A-B. Byggnaden uppfördes 1904.

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Bostadsförening

Observera att Port Arthur är en bostadsförening. Därför har stadgarna stor betydelse. Dessa kan studeras på föreningens hemsida.

Om medlem vill reparera eller renovera bostaden

Port Arthur är en kulturhistoriskt värdefull byggnad. För att få utföra förändringar i bostaden krävs styrelsens tillstånd (10 § stadgarna). Avlägsnande av originalinredning samt ingrepp i lägenhetens planlösning medges inte. Styrelsen tar upp ansökningar om renovering under sina ordinarie möten en gång i månaden. Presumtiva köpare bör upplysas om detta.

Avgiftshöjningar

Den 1 juli 2019 höjdes månadsavgiften med 3%. De hade legat på samma nivå sedan 2005. Inga planerade avgiftshöjningar i dagsläget. 

Gemensamma lokaler

Föreningen har ett gästrum som kan hyras av medlemmar.
Det finns också en föreningslokal som kan hyras.
I föreningen finns det cykelförråd, hobbyrum, vävstuga, 2 tvättstugor, torkrum, flera torkvindar samt bastu.

Större reparationer och renoveringar

1993         Omläggning av tak
1998         Vatten- och avloppsstammar
2003         Rökkanaler
2005-06   Nya entréportar
2007         Renovering av tvättstuga (vänstra)
2010         Målning av trapphus
2013         Spolning av samtliga stammar. Yttre målning av samtliga fönsterbågar, karmar och fönsterbleck.
2014         OVK-besiktning av samtliga lägenheter.
2015         Renovering av arkivrum för föreningens handlingar, installation av ny gårdspump av sekelskiftesmodell, nytt golv i föreningslokalen, renovering och märkning av källarförråd.
2016         Fortsatt renovering av föreningslokalen, renovering av tvättstuga (högra).
2017         Målning av samtliga portar. Inköp av ny trädgårdsbåt till framsidan. Byte av styrventil tappvarmvatten.
2018         Ny undercentralen, ny trädgård längs Ymergatan

2018         Byte av regleringscentral och pumpar i undercentralen, gemensam sotning samt restaurering av hyreslokal 
2019         Installation av laddstolpe för elbilar (2 ladduttag)
2020         Stamspolning, installation av ventilation i utvalda källarfönster, montering av postboxar i trappuppgångarna

2023        Radonmätning godkänd

Kabel-TV

Föreningen har kabel-TV via Comhem.

Bredband

Föreningen har bredband via Comhem (från och med 1 januari 2018). Kostnaden för bredband ingår i månadsavgiften. Föreningen har även tillgång till bredband via Bredbandsbolaget – önskar man koppla upp sig via dem tillkommer dock den kostnaden utöver månadsavgiften.

Parkeringsplatser

Det finns 17 parkeringsplatser i föreningen som kostar 350 kr/månad (från och med den 1 juli 2018). Det finns ett ordnat kösystem till parkeringsplatserna. Vi har för närvarande (06-2023) 13 personer i kö till parkeringsplats (varav två är från 2021 och resterande från 2022). Några av platserna har laddstolpar men dessa har ingen separat kö. Om du har en elbil tillkommer en schablonkostnad för användningen av stolparna. I kvarteren kring fastigheten tillämpas boendeparkering, läs mer på Uppsala kommuns hemsida.

Medlemskap

Den som är registrerad som ägare av bostaden måste bo i den. Om föräldrar köper bostad till sitt barn, måste barnet stå som ägare till minst 25 procent av lägenheten.
Läs mer i stadgarna

Upplåtelse i andra hand

Upplåtelser i andra hand får endast ske sedan man bott i lägenheten en viss tid och endast efter styrelsens medgivande.
Korttidsupplåtelser vid ferier etc. medges ej.

Avgifter
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp.
Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på 1% av gällande prisbasbelopp (per uttagen pantsättning).

Överlåtelseavtal
Överlåtelseavtal skickas direkt till vår ekonomiska förvaltare Mediator.

Går det att elda i kakelugnen?
Uppsala ventilationstjänst AB är den sotarmästare föreningen anlitar. För svar på denna fråga ombeds du själv ta kontakt med dem.

Kontakta gärna styrelsen vid försäljning
Många medlemmar i Bf Port Arthur är intresserade av att köpa närliggande lägenheter, exempelvis för utbyggnad. Mäklare får gärna kontakta styrelsen om man säljer en lägenhet i fastigheten, så att vi kan höra oss för bland eventuella intressenter som redan bor i huset.

Kontakt
Föreningen har en egen hemsida: http://www.bfportarthur.se/
Om du vill kontakta någon i styrelsen kan du mejla till styrelsen@bfportarthur.se

Organisationsnummer
717600-5325

Informationen senast uppdaterad 2024-01-12

Lämna ett svar